Ledningsgruppsmöte, vecka 2

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ledningsgruppsmöte, vecka 2

Varannan vecka har förvaltningens enhetschefer, HR-strateg, controller och förvaltningschef ledningsgruppsmöte där vi uppdaterar varandra i aktuella ärenden och projekt, diskuterar gemensamma frågor och tar ställning hur vi ska agera. Jag gör här ett kort referat om vad som kom upp i måndags (8 januari) när vi träffades. Innehållet kan vara intressant för både medarbetare och intresserad allmänhet. Då den här sidan ligger publikt så har texten formulerats så att den inte ska utelämna någon enskild eller röja uppgifter som ännu inte är offentliga.

Jag som förvaltningschef berättade om mina första intryck, att vissa saker/ärenden i frånvaro av ordinarie chef blivit liggande, men att det mesta löper på. En tillförordnad kulturchef har utsetts: Heléne Bergman tillträder 15 januari och tjänstgör tills ny ordinarie kulturchef är på plats. Heléne är idag kommunens kultursekreterare.

Mark- och planenheten har annonserat efter en ny medarbetare för gata/park. Några intressanta kandidater har anmält intresse och nu väntar intervjuer. För den färdiga bottenplatta som ligger mellan riksvägen och järnvägen (fastigheten Magasinet 3, se bild) fanns en deadline den 21 december för intressenter som vill bygga vidare på den. Ett par svar/koncept har kommit in, men där är förslaget att det görs en kompletterande annonsering. I övrigt fortsätter arbetet med att få till nya småhus på Lissbrändan.

Miljö- och byggenheten har inlett ett samarbete med Malung-Sälens kommun inom handläggning av tillstånd för alkoholservering. Nätmöten ska underlätta arbetsformerna. Ny bebyggelse i det som i media kallats ”Sjöstaden” vid Rättviks båthamn ges det info om på nästa näringslivsfrukost (26/1 på Stiftsgården). Det kommer även upp på samhällsbyggnadsutskottet.

Näringslivs- och kulturenheterna arbetar med att ta fram ett koncept för ett nytt evenemang inom kultur för att sträcka ut säsongen lite till. Fokus ligger på musik och nu ska idéerna tas vidare. Rättvik är väl representerat bland de nominerade till Stjärngalan. Robin Sjöblom och Erik Nallén som 2 av 4 nominerade i kategorin ”årets ungdomsföretagare”. Näringslivskontoret startar nu frukostmöten för hantverkare, en idé som kom upp under kommunens företagsfokus i höstas.

Överenskommelserna med markägarna längs Dalhallaleden är nu klara. Framförallt ger det möjlighet att utveckla cykelleden. Det har varit en del bekymmer med skidspåret uppe vid motorbanan (Kopparrännet), pga att vatten tränger upp. Nu är det åtgärdat. All info om status på olika spår finns på www.skidspar.se

Det är bokslutstider, och än är det för tidigt att säga något om det ekonomiska utfallet. En del fakturor mm ska hanteras.

Det kom förstås upp mer om personal, ekonomi och organisation samt sådana idéer och projekt som inte är mogna att skriva om än. Ledningsgruppen kommer att mötas måndagar jämna veckor fram till sommaren.

 

Comments are closed.