Ledningsgruppsmöten gånger flera, vecka 4

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Ledningsgruppsmöten gånger flera, vecka 4

Vissa veckor kommer jag säkert inte att hinna med att reflektera här över det som händer. Förra veckan var en sån. Jag har i och för sig inget mål eller krav på mig att skriva regelbundet, men eftersom det hände en del vecka 4 så återger jag det kort så här efteråt.

Ledningsgruppen träffades måndag 22:a. Vi följde upp bokslut, årsredovisning och diskuterade en del om fastställda mål för 2018. Investeringsbudgeten har nu också fastställts av finansutskottet, vilket innebär att bl a fortsatta åtgärder på vägar, cykelvägar, gatubelysning och på Långbryggan fått klartecken att genomföras i år. Utpekade medel finns också för upprustning av offentliga toaletter, säkrare skolväg vid Ingels skola och bryggor vid Enåns utlopp. Jag informerade om att framtida lokalbehov, för framförallt mark & plan och miljö & byggenheterna, ska vara inventerat och lämnat till RFAB senast 31/1. De kommer sedan att påbörja arbetet med att ta fram förslag till framtida lokaler.

Länsstyrelsen har återigen startat ett omarronderingsprojekt. Denna gång rör det 3000 hektar och cirka 90 markägare i Stumsnäs. Gulleråsen står näst på tur. Länsstyrelsen vill ha hjälp av kommunen att peka ut ”sociala värden” i de aktuella områdena. Detaljplanearbetet för Persborg startar inom kort med hjälp den från årsskiftet upphandlade konsulten Tyréns.

Miljö & bygg har tillsammans med andra lokala aktörer och krögare tagit fram ett nytt koncept, ”Krogkoll”, som är ett förebyggande arbete med riktade insatser till unga.

Näringslivskontoret har haft möte med arrangörerna av företagsfrukostarna. Bl a bestämdes att det blir företagarlunch i februari och företagsfrukost i Furudal i maj. Gärdsjöspelen återkommer som arrangemang till sommaren. Tillväxt &Tillsyn-konceptet utvidgas till fler kommuner i Dalarna, men under annat begrepp. Vansbro är projektägare. I övrigt har mycket senaste tiden kretsat kring UF-dagen som genomfördes 24/1 och Stjärngalan där Robin Sjöblom slutligen stod som segrare i kategorin ”årets ungdomsföretagare” – Stort Grattis!

För Furudals ishall finns ett nytt utkast till driftavtal. IFK Ore tar över alla delar från det konkursade bolaget. Kommunala ersättningen kommer troligen att inkludera påslag för moms. En ny multihall diskuteras vid Hedslunds IP, i anslutning till Rättvik Arena (bandyhallen). Flera frågor/alternativ behöver klargöras avseende tomträtt/arrende, avtal mm. Pengar till lovaktiviteter för unga utökas till att omfatta även simskolor, och flyttas från tidigare ungdomsstyrelsen (SMUCF) till Socialstyrelsen. Rättvik kommer att söka medel.

Ett nytt nyttjanderättsavtal för Danielsgården är nu skrivet med Bingsjöstämman och Folkmusikens hus. Den nya GDPR-lagstiftningen påverkar införandet av nytt, gemensamt bibliotekssystem. Även i andra sammanhang krockar behovet av kontroll med ambitionen att ha öppna och tillgängliga nät. Biblioteksfilialernas verksamhet haltar tyvärr just nu pga av brist på personal.

Förvaltningens ledningsgrupp träffas nästa gång 12/2. Jag deltog förra veckan även i KLG som är kommunens samlade ledningsgrupp, inklusive bolag. Det som bl a togs upp där är att det händer en hel del inom IT-området under våren. Samtliga skrivare ska bytas. Telefoniupphandlingen är klar, vilket innebär att vi byter teleoperatör i april. I samband med det slutar kvarvarande fasta telefoner att fungera. Diskussioner pågår också om gemensamt E-arkiv i Dalarna. Oklart när det här kan sjösättas.

I fredags deltog jag också på företagsfrukost, där bl a SCB:s medborgarundersökning presenterades, men den återkommer jag om i ett separat inlägg!

Comments are closed.