Vilka är egentligen vinnare eller förlorare?

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Vilka är egentligen vinnare eller förlorare?

På valnatten lyckades alla partier presentera sitt resultat som en framgång, att de på något sätt hade vunnit. Några växte, några minskade inte så mycket som opinionsundersökningarna försökt visa, ett par var lättade av att slippa åka ur riksdagen, ett gäng tillhörde det största regeringsunderlaget medan det andra gänget tillhörde den största regeringskonstellationen. Och dom däremellan hade vuxit lite till. Det som hänt därefter visar kanske att det kan vara svårt att få ihop ett styre om alla känner sig som vinnare. Riksdagsarbetet bygger rent utav på att några självmant måste ta på sig förlorarrollen?

I samhället i stort vill vi ju annars försöka att undvika att någon känner sig som förlorare, eller ännu värre som ett offer. Skatteutjämningssystemet är ett försök att jämna ut så att de flesta kommuner ska känna sig som vinnare, eller åtminstone inte förfördelade. Här har ett förslag lagts fram som ska gynna glesa och mindre kommuner. Rättvik fanns med på vinnarlistan, medan Falun skulle tappa ett antal 10-tals miljoner. Men till förlorarna hörde också Smedjebacken. Har den kommunen spottat upp sig så mycket efter krisåren på 1990- och 2000-talet att de nu förtjänar att förlora? Svaret på det är antagligen att Smedjebacken inte behöver oroa sig för just det här förslaget. De eviga vinnarna, storstädernas kranskommuner, som själva ser sig som ständiga förlorare i skatteutjämningen kommer nämligen att torpedera förslaget så att det försvinner. Det verkar alla ha vetat hela tiden. Tråkigt uppdrag för Håkan Sörman, SKL:s tidigare VD, som lade fram förslaget.

Annars hade de där extra miljonerna till Rättvik varit ett välkommet tillskott. Planeringen av budget 2019 pågår för fullt, och det är verkligen inget överflöd som ska fördelas. Snarare känns det som att knapphetens stjärna lyser allt starkare och att vi kommunala hästar riskerar att börja bita varandra när krubban är tom. Jag erkänner själv att jag som förvaltningschef tenderar att vara mer mån om att få kompensation för utgifter och fundera över avgiftsjusteringar när jag i själva verket borde vara framtids- och utvecklingsinriktad. Bättring utlovas! För vår förvaltnings del, Samhällsutvecklingsförvaltningen, är det inte bara budgeten och utvecklingsfokuset som är viktigt framåt. Vi har tagit fram en tydligare, gemensam målbild som jag tror att både förvaltningen och hela Rättvik kommer att vinna på att vi lever upp till – ännu bättre:

Samhällsutvecklingsförvaltningen ska göra det attraktivt för nuvarande och potentiella invånare, företag och besökare att bo, leva, verka och investera i vår kommun. Våra redskap är tillgänglig kultur, brett fritidsutbud, främjande myndighetsutövning, bra infrastruktur samt bemötande och service i toppklass. Vi skapar livskvalitet för ung som gammal och möjliggör för privatpersoner och företag att bygga nya bostäder. Vi bidrar till att det lokala näringslivet kan expandera och sysselsätta fler. Resultatet av vårt arbete är en hållbar tillväxt av invånare, arbetstillfällen och besökare i Rättviks kommun.”

Comments are closed.