Vid årsskiftet slutar jag som kommunalråd i Falu kommun!

Posted by Jonny in Uncategorized | 2 Comments

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter 15 år som råd, varav 8 år som kommunstyrelsens ordförande så börjar det bli dags att runda av. Att vara förtroendevald är inget jobb utan ett uppdrag som man har en viss tid för att sedan lämna vidare stafettpinnen. Jag har fått vara med om en otrolig resa med en kommun som utvecklats enormt! Under tiden har jag lärt känna och fått arbeta med fantastiska människor, knutit många kontakter i regionen och fått erfarenheter och kunskap som jag kommer att ha stor nytta av.

Jag väljer att avsluta vid årsskiftet för att jag vill signalera till mitt parti att jag inte kandiderar inför valet 2018, men framförallt att det känns helt rätt att kliva av när så många av de projekt jag arbetat med börjar bli klara och när Falun har en stark utveckling både när det gäller byggande, arbetsmarknad och ekonomi.

Jag har alltid lyft fram lagarbetet och att det är gemensamma insatser som skapar framgång. Inget kan vara mer sant när man ser på vad vi tillsammans åstadkommit:

Dalregementet har omvandlats från kasernområde med 350 anställda till en stadsdel med 1200 arbetsplatser, köpcentrum, nya bostäder och delar av Högskolan Dalarna. Området har knutits ihop med Lugnet som har renoverats. Falun genomförde ett skid-VM som lämnade 47 miljoner i vinst, varav 15 miljoner blivit en fond som stödjer ungas fritid i vår landsbygd.

På samma gång som vi dragit fiber mellan byar och VA-sanerat för fler boendemöjligheter i landsbygden har vi förnyat Dalarnas stadskärna med skatepark, ombyggda torg, nya bostadskvarter, etableringar och ett nytt Å-rum. Genom att tänka annorlunda har vi berett vägen för två nya kulturhus; Magasinet för samtidskultur och Kulturhuset tio14 med nya kulturskolan. Dom tillsammans med vårt breda kulturliv och utbud bidrog till att Falun blev ”Årets kulturkommun” 2015.

Med kommunalt stöd har IBF Falun kunnat bygga Sveriges första innebandyarena, Enviken bygga en ny sporthall, Karlsbyheden skapat en konstfrusen bandybana och ridanläggningar har expanderat. Det gör att Falun numera är fast förankrat i toppen av rankingar både för bredd- och elitidrott.

Att det till slut blivit både nytt ”nöjespalats”, cykelvelodrom, konstgjord forsränningsarena och att vi kan skryta med flest antal industriföretag i länet, nybyggd krämfabrik, byggstartat datacenter, spelaktör som ingår i globala nätverk och artister i världsklass visar vilken utvecklingskraft det finns i Falu kommun och vilka drivna entreprenörer jag har förmånen att jobba tillsammans med!

För mig har det varit viktigt att se längre än mandatperioder och försöka ingjuta mod i både politikerkollegor och tjänstemän att vara visionära och våga ta beslut. Minnen jag kommer att bära med mig är när jag och min KSO-kollega i Borlänge 2003 kom överens med Vägverkets generaldirektör om att bygga ut vägen mellan våra städer eller när den nyvalda kommunstyrelsen 2011 beslutade att låna ut 70 miljoner till Trafikverket för att säkerställa att bygget av Resecentrum Falun kunde starta. 2012 fick vi en Europaväg genom kommunen.

De senaste åren har vi tillsammans sett till att välfärden fått en välbehövlig injektion med nya medarbetare och resurser. Nya och utbyggda förskolor, skolor, gruppbostäder och vårdboenden har tillkommit, såväl i stan som på landsbygden. Allt det här ger bättre förutsättningar och arbetsvillkor för att bibehålla de fina resultat som våra verksamheter visar.

Visst har vi misslyckats med mycket, genomgått svåra händelser och inte alltid nått dit vi ville, men den sammantagna riktningen går inte att ta miste på! Kommunens låneskuld har minskat kraftigt, kommunkoncernens bolag är urstarka och kommunen har inte haft en snabbare befolkningsutveckling sedan 1970-talet.

Vid årsskiftet lämnar jag över till mina förtroendevalda kollegor med Susanne i spetsen att med bra grundförutsättningar, mod och visionen ”Ett Större Falun” jobba vidare mot ett hållbart Falun, ett FalunBorlänge som knyts närmare Uppsala och Stockholm och en region där tolerans och öppenhet alltid vinner över inskränkthet och mörka krafter.

Framtiden är alltid oviss, men för Falu kommun ser den ljus ut och jag kommer inom kort att berätta om hur min egen framtid också är tänkt att se ut!

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27 september

Posted by Jonny in Uncategorized | 4 Comments

Först ut på dagens MSN var tre medborgarförslag. Förslaget om bättre skötsel av pulkabacken i Åsbo skickades åter till förvaltningen för att fokusera mer på Åsbo-Lugnetområdet, och att svaret formuleras tillsammans med kultur- och fritidsnämnden om förslagets del med konstsnö i en pulkabacke ska realiseras. Förslaget om ytterligare en lekplats i Lilla Källviken avslog nämnden med motiveringen att det både finns befintliga och planerade lekplatser på andra ställen i området. Förslaget om parkeringsplatser på Polhemsvägen avslogs också.

Det finns många önskemål om ytterligare väg-/gatubelysning i olika landsbygdsområden och stadsnära delar. Därför ska riktlinjer nu tas fram för hur och var komplettering av belysning bör ske. Nya riktlinjer behöver kombineras med en budget för att göra insatser. I dagsläget finns önskemål från bl a Sågmyra, Södra Vällan, Aspeboda och flera mindre önskemål om enstaka lampor.

MSN beslutade idag om trafikreglering för de ombyggda gatorna i Å-rummet. Beslutet innebär att området (blått på kartan) mellan Vattugränd och Fisktorget och från Hälsingtorget och en bit in på Falugatan blir ett gångfartsområde där all trafik ska ske på gåendes villkor. Fordon, även cyklar, ska inte köras fortare än gångfart och föraren har väjningsplikt mot gående. Resterande del av Falugatan blir gågata (gult på bilden). Jag tycker att det här känns som en bra lösning där vi i brett samförstånd kan kombinera större torg- och gångytor och nya cykelstråk med bra tillgänglighet för bilar. Hur det fungerar ska utvärderas under det kommande året så att vi har möjlighet att korrigera om det är någon del i det nya Å-rummet som trafikmässigt inte fungerar bra.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter att visa överskott. Delårsbokslutet per 31 augusti visar +6,6 miljoner. Flera avvikelser, t ex extra intäkter från tomtförsäljning och högre p-intäkter än prognos är förstås positivt medan upprustningsåtgärder på vägar i Vika och Grycksbo som ännu inte kunnat utföras och personalvakanser är mindre positivt. Sjukfrånvaron ligger på 3,1%, vilken är en minskning. Investeringarna hittills är 35 miljoner, där Å-rumsprojektet är det största (hittills 10 miljoner).

Lastintaget vid Holmtorget är en trist och otrygg miljö mitt i Falu centrum. Kommunens bidrag för att snygga till miljön är att starta bygget av ”Lydias terrass”, som blir den plats som skapas ovanför torget när lastintaget byggs över. Projektet har påbörjats och är klart till sommaren 2018. Då det är ett lite mer komplicerat projekt där standarden på befintliga konstruktioner tyvärr varit oklar kommer investeringen att bli större än beräknat. Delar av de planerade åtgärderna är eftersläpat underhåll. Därför ska vissa delar finansieras från driftsbudgeten. Den numera rikskända ”regnbågstrappan” ligger inom arbetesområdet. Från början målade Falun Walk of Art trappan som en tillfällig konstinstallation i väntan på ombyggnaden. Nu är planen att trappans räcke med Jörg Jesckes relief i betongen på ena sidan och regnbågsfärgerna på den andra ska behållas. Vi kommer också ta fram ett förslag på hur trappans regnbågstema kan bibehållas även i den ombyggda trappan. Bilden visar terrassen sett från Åsgatan.

Detaljplanen för nya området vid Västra Myran godkändes av MSN inför antagande. Sedan nämnden senast behandlade planen (inför granskning) så har den kompletterats med ökat bullerskydd genom att skyddsområdet mot E16 markeras tydligare i planen och att bullerplank och vall måste vara komplett innan byggnation av bostäder får starta. Planen är viktig då den ger möjlighet till nya bostäder och verksamheter nära högskolan, lasarettet, Lugnet och centrum. Parallellt med att planen antas av kommunfullmäktige senare i höst kommer Fortifikationsverket att påbörja försäljningen av tomter i området. Sedan tidigare har Falu kommun begärt att få köpa den tomt som är avsedd för förskola och vård- och omsorgsboende.

Detaljplanen för bostäder vid Storgårdsvägen i Bjursås antogs 2013 men överklagades och upphävdes. Idag godkände MSN ett omarbetat förslag för antagande. Vi vet att det finns flera synpunkter på förslaget men också att väldigt många hoppas att fler bostäder ska kunna byggas i Bjursås. I den nya planen har ett av husen (norr om förskolan) tagits bort och kvar blir två hus (se bilder).

FalunBorlänge deltar som två av sju kommuner i det nationella projektet ”Smart Build Environment”. Projektet handlar om att använda digitala modeller i ett gemensamt system där 3D-modeller kan följa med i hela planeringskedjan från idé via plan och byggande till förvaltning av fastigheter. Genom förenklingar går det att spara både tid och pengar. Vår del i projektet fokuserar på digitala modeller i bygglovskedet.

Förvaltningens nya statistiker visade nämnden lite prov på hur vi kan få fram olika fakta genom att kombinera geografiska data med befolkningsregistret. Han visade även kartor och diagram med vart nyinflyttade bosätter sig samt hur befolkningsprognosen för Falu kommun tas fram. Kommunens befolkningsutveckling är just nu väldigt snabb, just nu drygt 500 fler falubor i år! (se bild bredvid).

Det var den sommaren… Nu händer mycket spännande!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Det var den sommaren… Nu händer mycket spännande!

Rubriken kan tolkas som en syrlig kommentar över sommarvädret, men jag måste säga att min sommar var helt OK. Mer om vad jag själv har haft för mig hör du i Falupodden. Nej, här tänkte jag uppdatera dig på vad som hänt sedan mitt förra inlägg i juni och en del om allt som är på gång!

Först ska vi ut i landsbygden. I Vika och Grycksbo är entreprenör utsedd som ska rusta upp vägarna inför att vägföreningar tar över skötsel och underhåll i de två byarna. Alla kommundelar ska ha vägföreningar, men i de här orterna har det dragit ut på tiden. Jag är särskilt glad att det i juli kunde anordnas en stämma i Grycksbo som valde en styrelse för den vägföreningen. Det är viktigt att den finns för att upprustningen och överlämnandet av vägarna ska ske på ett bra sätt. Känns som att vi börjar få till bra lösningar när det gäller MSN-åtaganden i landsbygden, med höjda bidrag till vägföreningar, återtaget ansvar för lekutrustningar, och att kommunen också tar ett helhetsgrepp om vägbelysning i hela kommunen (genom att ta över de gamla belysningsföreningarna).

Gruvgatans utseende fick berättigad kritik i P1-programmet Stadsinspektionen. En liten tröst är att det händer en hel del i intilliggande kvarter, vilket kommer att ge gatan lite finare ”väggar” (däremot är själva gatan i fortsatt behov av uppsnyggning). Det som händer närmast är att Falun Bowling & Krog öppnar 25-26 september, och samtidigt passar vi på att ”inviga” ombyggda Myntgatan och Stigaregatan. Bygget av Kopparstadens 87 hyresrättslägenheter i kvarteret Teatern har startat och samtidigt pågår försäljningen av de 40 lägenheterna i Lillskärs BRF Hyttbäcken i kvarteret nedanför.

 

”Stadsinspektionen” dömde också ut arkitekturen kring Holmtorget. Kommunens bidrag till att snygga till miljön är att nu starta bygget av ”Lydias terrass”, som blir den plats som skapas ovanför torget när lastintaget mellan Åhléns och Bergströms Galleria byggs över. Projektet pågår under höst-vinter och är helt klart till sommaren. Utöver det pågår Diös ombyggnationer i kvarteren runt den nya terassen som förhoppningsvis ger både fräschare fasader och spännande innehåll.

Lika bra har det inte gått med den extra etapp av skateparken som vi planerat. Etappen är tänkt att samla ihop delar som inte gjorts i tidigare etapper och göra klart området vid Hyttgårdsparken ordentligt. Tyvärr fick inte kommunen in ett anbud som är möjligt att gå vidare med, så här blir det ett omtag.

I övrigt löper mycket på av det löpande underhåll som vi inom miljö- och samhällsbyggnad försöker ta ikapp. De flesta parkvägarna har grusats och kommunens skogsmark röjs på ett mycket mer aktivt sätt nu. Snart inviger vi ännu ett naturreservat, den här gången på Isalanäset. Beläggningsunderhållet (asfalteringen) har ökat, med bl a beläggning på Hosjöstrand, Dejstolsvägen, Mannhemsvägen och Seminariegatan. Dessutom är jag glad att Trafikverket satsat på ny asfalt på flera viktiga vägar i kommunen; 69:an mellan Grycksbo och Söderås och på 850:an ut mot Svärdsjö. Ett annat asfalteringsarbete som märks är anläggandet av ett antal cykelöverfarter längs Svärdsjögatan och Promenaden. Mer om reglerna för dessa kan du läsa på https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Cykeloverfart/ . Det nya är att bilförare har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Förhoppningsvis ska överfarterna öka tydligheten mellan trafikslagen och säkerheten för oskyddade trafikanter.

För några dagar sedan var flera av oss ledamöter i nämnden till Linköpings bo- & samhällsexpo. Det gav en hel del uppslag och inspiration hur vi kan planera, sälja tomter i mindre delar, men också tänka mer på gestaltning och annat som spelar roll för hur vi upplever bostaden, kvarteret och staden. Visst är Linköping en mycket större stad, men för planerna vid exempelvis Myran och nya Surbrunnshagen går det mycket väl att låna idéer från Vallastaden. Läs mer på www.vallastaden2017.se

Badbryggan i Östanfors blev verkligen en sommarföljetong, både i stadsdelen och i media. Ibland blir det inte som alla tänkt trots en vilja att rusta upp och förbättra. Jag hoppas och tror att vi kan hitta en lösning som gör att bryggan kan nyttjas både som kommunen och en del frivilliga badare tänkt sig. Återkommer om det.

En spännande höst väntar! Läs mer i kommande inlägg om vad som händer med planer, trafik, grönstruktur och det offentliga rummet i kommunen. Närmast väntar MSN-möte 27 september.

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 juni

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 juni

Även om sommarvädret inte är på topp alla dagar så råder högtryck i MSN:s verksamhet!

Detaljplaner för Bergskolan 15 (Bergskolegränds lastintag, Åhléns mm) har vunnit laga kraft och samtidigt har nya uppdrag kommit in. Bl a bostäder vid Vällanstigen, Simonsberget och fritidshusområde vid Bjursås Skicenter. Ansökan om planbesked har lämnats in av Lugnetkyrkan för att pröva möjligheten till seniorboende i någon form på den fastigheten.

Detaljplanen för verksamheter och bostäder på nordvästra Myran avancerar nu vidare till granskningsskedet. Den föreslagna förskolan och/eller äldreboendet har fått en ny placering i områdets norra del. Båda verksamheterna ska nu också kunna få plats. För att bättre hantera buller, transporter med farligt gods, förorenad mark och åstadkomma bättre dagvattenhantering inom området har planen justerats och utökats något. Se illustration på bilden längst ned t v.

Även detaljplanen för nya bostäder och skolan i Sundborn beslutade MSN att den ska skickas ut för granskning. Bebyggelsens placering har ändrats lite. Den största förändingen är att det tredje markområdet som föreslogs ha nya bostäder, i delar av pulkabacken, nu har tagits bort ur planförslaget. Jag tycker att det är bra att hela pulkabacken med sin ängsmark bevaras. Även den förfinade utformningen och placeringen av de nya bostäderna passar nu bra in i kulturmiljön. Se även illustrationen längst ned t h.

Nämnden godkännande samrådsredogörelse för detaljplanen för bostäder i nya kvarteret Rödbro. Men här behöver planen bearbetas ytterligare innan den kan skickas ut för granskning. Den idag giltiga planen tillåter kontor och handel. Kommunstyrelsen har fattat inriktningsbeslutet att ett par av kommunens förvaltningar ska kunna hyra kontor i kvarteret. Trots det är det bra att kvarteret kan ha så många användningssätt som möjligt, förutsatt att en bra boendemiljö kan skapas. Min åsikt är att kvarteret kan bidra till att inrama Knutpunkten på ett bra sätt, skapa ett tydligare, mer profilerat stadsrum och göra så att Johansonska huset och stråket till Resecentrum känns som en del av stadens centrum.

Inom samma område pågår en utvärdering av trafikflödena i Södra Centrum. MSN fick dag info om vad som hittills kommit fram, men utvärderingen av det nya trafiksystemet och området ska göras helt klar innan det blir aktuellt med några större förändringar. Ett antal medskick gjordes också till utvärderingen, bl a om ljussignalerna vid Promenaden och genomfartstrafik via Tiskenparkeringen.

Från och med 2018 kommer torghandeln i Falu centrum att ha nya regler och nya, lägre avgifter. Den största förändringen är att Stora Torget, Fisktorget och Holmtorget nu kommer att jämställas som salutorg. Tidigare var bara Fisktorget utpekat för torghandel och en del specialregler fanns som nu tas bort. Det blir enklare och ligger i linje med att skapa tydligare och bättre förutsättningar för näringslivet. Sedan tidigare har vi också skapat möjligheter för s k ”foodtrucks”.

MSN har idag också haft uppe ”Slutrapport: Stora Torget möter Falun” som innebär ett klartecken för fortsatt arbete. Under våren har idéer och förslag samlats in och bearbetats. Torget är redan idag en mötesplats, men den skulle kunna vara det ännu mer och oftare. En återkommande synpunkt är att torget ibland känns lite öde, och att den soliga platsen i övre delen inte nyttjas. På bilden nedan sammanfattas lite av funktioner och kvalitéer som skulle kunna utvecklas. När nästa etapp av processen är klar ska ett gestaltningsprogram och en kostnadsberäkning finnas.

Natura 2000-området Berg-Annas berg föreslår Länsstyrelsen att det ombildas till ett naturreservat. MSN håller med Länsstyrelsen att det är en bra idé.

MSN fortsätter att visa överskott, men det nya lönesystemet ger problem med att redovisa lönekostnader korrekt. Flera rekryteringar pågår, både ersättningsrekryteringar men också nysatsningar i form av en näringslivsutvecklare som ska arbeta riktat med Ingarvet och att tjänsten som stadsarkitekt återinrättas.

Gatubelysningen i Lumsheden som kommunen beslutat ta över har visat sig vara i sämre skick än vad som tidigare var känt. MSN omdisponerar därför investeringspengar för att en akut ombyggnad ska kunna göra parallellt med att kvicksilverlampor byts ut på olika platser i kommunen.

Under hösten ska MSN besluta om hastighetsplaner i kommunens landsbygdsorter. Det har kommit synpunkter, bl a från barn i Grycksbo, att hastigheterna ska sänkas. Därför fick nämnden idag en kort info och nämnden beslutade att områden där hastighetsändringar är mest angelägna, ett sånt område är Grycksbo, ska prioriteras i det fortsatta arbetet.

Vårsäsongens sista MSN avslutades med att vårt eget arbetslag som sköter centrum berättade hur de arbetar med planteringar, blomsterdekorationer mm. Cirka 10.000 sommarblommor planteras ut varje sommar i 265 kvadratmeter rabatter och i 140 olika planteringskärl.

Vill passa på att önska alla en skön sommar och en trevlig midsommar!

Dalabanan behöver både underhåll och investeringar!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Dalabanan behöver både underhåll och investeringar!

På 1990-talet kunde man färdas mellan Falun, Borlänge och Stockholm på cirka 2 timmar och 15 minuter respektive 2 timmar. Idag tar det en halv timme längre med de snabbaste tågen, och bristande underhåll riskerar att i värsta fall förlänga restiden med ytterligare 45 minuter.

Är då FalunBorlängeregionen ett område i stagnation som inte behöver bra kommunikationer? Nej, absolut inte! Snart passerar vi tillsammans med våra fyra mindre kranskommuner 170.000 invånare. Våra företag och myndigheter växer och utvecklas och vi bygger 1000-tals nya bostäder de kommande åren. Men Dalabanan som är vår pulsåder till Uppsala, Arlanda och Stockholm visar inga tecken på att följa med i den här utvecklingen, och den fungerar definitivt inte som den hävstång för fortsatt utveckling som den borde vara.

Samtidigt som investeringar i andra banor mellan Stockholm och Eskilstuna, Västerås och Gävle har minskat tidsavstånden och bidragit till en positiv utveckling för dessa städer, har de ökande restiderna och störningarna på Dalabanan blivit en hämsko för utvecklingen i Dalarna.

Dalabanan är inte bara pulsådern för FalunBorlänge. På vägen mot Stockholm passerar den ett stort antal kommuner. Uppsala behöver banan för pendling in till universitet, akademiska sjukhuset och andra funktioner. Dalabanan är också inkörsporten till Dalarna som ett av Sveriges största besökslän och Dalafjällen som Nordens största vinterdestination.

Den 31 augusti ska Trafikverket ha lämnat sina underlag och förslag till prioriteringar av järnvägssatsningar inför det kommande decenniet till regeringen.

Dalabanan är väl utredd och analyserad, det är väl känt var bristerna finns och var underhåll och nyinvesteringar bör göras. I ett mycket kritiskt läge verkar nu underhålls- och investeringssidan inom Trafikverket ha svårt att synkronisera sina arbeten så att insatser för underhåll och nyinvesteringar i Dalabanan kan optimeras. De signaler vi har fått tyder på att det kan leda till att Dalabanan inte finns med på listan över högt prioriterade objekt.

Om uppgifterna stämmer måste dessa hinder omedelbart undanröjas.

Vi är allvarligt oroliga över att Dalabanan inte kommer att vara upplyft som ett prioriterat objekt där insatser för såväl bibehållen standard som resurser för ökad hastighet och kapacitet är utpekade.

Vid millenieskiftet när hastigheterna började sjunka på Dalabanan hade vi gott hopp om att vi i början av 2000-talet pånytt skulle se en positiv trend. Nu finns ingen tid för att vänta längre på nya planer, ambitioner eller pengar. I höst när Trafikverket presenterar sina planer för regeringen måste Dalabanan vara tydligt utpekad för en samlad insats vad gäller underhåll och nyinvesteringar under de närmaste åren!

 

 

Inlägget är gjort då statens infrastrukturplanering för de kommande 10 åren ska göras klar under hösten, och att det är bråttom att ta ett helhetsgrepp på Dalabanan. Det bygger på en debattartikel som undertecknats av kommunal- och oppositionsråden i Falun och Borlänge samt representanter för Landstinget, Region Dalarna och Dalabanans Intressenter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 maj

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 maj

Dagens MSN innehöll sju informationsärenden och fem beslutsärenden. Mycket av informationen ges för att höja nämndens kunskap och medvetenhet om aktuella projekt.

Detaljplanen för småhusområde vid Stabergsviken har vunnit laga kraft. Samtidigt har sju nya planuppdrag fått klartecken att starta. Några gäller utökning av verksamheter medan tre av dem är planer som är tänkt att skapa nya bostäder.

Detaljplanen för St Örjans kapell föreslår MSN att den antas. Från början var tanken att planen skulle innehålla möjlighet till förskoleverksamhet, men närheten till järnvägen har inneburit problem, därför utgår den delen.

Falu kommun och Länsstyrelsen har drivit ett gemensamt pilotprojektet för att skapa en modell för att kunna samråda i tidiga skeden av planer, med syftet att underlätta och förenkla processen för olika planarbeten. Arbetet har visat att det finns olika förutsättningar i respektive organisation, olika synsätt och förstås olika roller. Tidiga dialoger är av stort värde innan förutsättningarna är för låsta, och projektet har ökat förståelsen och förutsättningarna att arbeta mer smidigt.

För pilotprojektet har den kommande detaljplanen för Strandvägen använts som ”övningsobjekt”. MSN fick info om det specifika planområdet och förutsättningarna där. Området kan tänkas att bebyggas med bostäder på upp till fem våningar, men markförhållandena och närheten till järnvägen kräver noggranna analyser. I förslaget kommer också biltrafiken att flyttas upp till en nybyggd väg längs med järnvägen medan den nuvarande Strandvägen behålls som gång- och cykelväg. Stranden ska vara tillgänglig för allmänheten.

Ett annat stort område där omvandlingen kommit längre är Myranområdet, längs E16. MSN fick information om de olika delprojekt som pågår där som jag sammanfattat i den stora bilden längs ned.

Ekonomin fortsätter att visa överskott, per sista april +3,8 miljoner. För helåret förutspås ett nollresultat, bl a då delar av överskottet används till ökat beläggningsunderhåll. Uppföljning av vår verksamhetsplan har också gjorts för årets fyra första månader. Kontaktcenter (KC) påverkar positivt hur verksamheten kan ta om hand olika frågor. Idag tas 44 procent av frågor som rör trafik och mark om hand direkt i KC. Plan- och exploateringsarbetet löper på men en trång sektor är trafikplanering där nyrekrytering pågår.

Lagomt till att säsongen för uteserveringar kommer igång har en översyn gjorts av de riktlinjer som ska ge stöd och råd för de som vill ha en sådan. Vissa justeringar och förtydliganden görs, men i det stora hela uppfattas de som bra och tydliga av näringsidkarna. Här nedanför finns en uppräkning på den mångfald av uteserveringar som Falu centrum har.

          

Uteserveringar i Falu centrum: Köpmankrogen, Dala Indiskt Kök, Piacetto Café, Pizza City, Smak Kök & Catering, Tairyo Restaurang, Hong Kong, Waynes Coffee, Mimos, Konditori Focus, Pitcher´s, Kopparhatten, Golden Pizzeria, Golden Palace, Chapeau d’or, Café Zappa, Café vi 3, Blackstone Steakhouse, Bishops Arms (startar när Östra Hamngatan är klar), Åsgatans bröd, Pinchos, Rättviks Glass, Banken Bar & Brasserie, Amorita Pizza, Gott & Reco, Basta och Kings Arms (de två sista t.o.m 2017-06-18 då ombyggnaden av Falugatan startar på allvar).

Nya bostäder även i Faluns landsbygd!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nya bostäder även i Faluns landsbygd!

Precis som i staden Falun så är bostadsbyggande en högt prioriterade fråga även i landsbygden. Jakten på byggbar mark för bostäder har intensifierats av både intresseföreningar, privata markägare och kommunen. För egentligen har vi ju inte brist på mark. En kommun med över 2000 kvadratkilometer landsbygd och närhet till många sjöar är ju full av möjligheter!

Vad görs då?

En fördjupad översiktsplan för Faluns landsbygd är på väg fram som ger möjlighet att peka ut och precisera lägen för nya bostäder. 1-2 områden i landsbygden per år VA-saneras för att öka möjligheterna till mer permanentboende och nya bostäder. Tillgången till bredband kommer att påverka efterfrågan på bostäder och viljan att bygga. Utbyggnaden sker olika snabbt i olika områden, 90%-målet till 2020 kommer att nås, men s-regeringen har nu höjt målet till 95% vilket är bra.

De senaste åren har cirka 15 bygglov för nya villor i landsbygd hanteras varje år. Det handlar till största delen om bostäder på privatägd mark.

I Svärdsjö finns en ledig (kommunal) villatomt. Därför har kommunstyrelsen givit ett planuppdrag för 15-20 nya tomter i västra delen av Borgärdet.

I Sundborn finns 1-2 lediga villatomter. Där är bedömningen att det är störst tryck på lägenheter. Kopparstadens plan för nya lägenheter mitt emot Coop går ut på samråd innan sommaren. Dessutom håller en privat lägenhetsbyggare på att få markanvisning för lägenheter eller radhus i nya Sandberg.

I Bjursås är planen för lägenheter längs Storgårdsvägen på väg mot antagande. Planen har fått lov att minskas lite efter överklagande och vattenproblematik. Ett par lediga villatomter finns lediga i Borisa. En privatperson kommer få positivt planbesked för ett 40-tal tomter för fritidshus vid Bjursås Skicenter.

I Grycksbo finns ledig mark för framförallt småhus, men intresset för nybyggnation har hittills varit litet.

I Linghed har en detaljplan antagits som medger komplettering med ett par nya bostäder. Där har även Kopparstadens lägenheter köpts av en lokal ägare som har antytt intresse av att bygga nya bostäder.

I Vika har nya villatomter skapats i Botolfsbo, och ett nytt område vid Jugansbo (ca 12 tomter) i privat regi kommer ut i närtid. Där har lantmäteriförättning fördröjt.

I Staberg har en detaljplan antagits för en del av Bergvik Skogs mark som möjliggör för 25 villor.

I Aspeboda finns önskan att bygga nya småhus, men precis som de själva skriver så hämmas det av brister i VA.

I Enviken, Toftbyn, Sågmyra och Lumsheden m fl orter finns inga pågående projekt just nu utöver möjligen bygglov för enstaka småhus.

Socialdemokraterna i Falun fokuserar på barns uppväxtvillkor, fortsatt bostadsbyggande, ett grönt, hållbart Falun och en komplett trafikring runt staden

Posted by Jonny in Uncategorized | 3 Comments

????????????????????????Bostäder_norrS-yttrande illustration_Trafikföring i och runt innerstadenS-yttrande illustration_GruvgatanSocialdemokraterna har lämnat svarat hur vi tycker att Falun och området runt stan och Varpan ska utvecklas och bebyggas i framtiden. Falun ska växa men slå vakt om den mindre stadens kvaliteter. Vi kallar vårt svar ”En stad att växa i – En växande stad” då ett Falun där det är bra för barn att växa upp också är en stad där alla människor växer och som skapar tillväxt i näringslivet.

Falun ska fortsätta att bygga många bostäder. Förtätning av stan är bra för att ännu fler kan bo nära service och kommunikationer, men den får inte ske på bekostnad av parker och grönska. Det är positivt att flera områden runt Tisken föreslås få ny bebyggelse, framförallt bostäder. När bostäder byggs nära centrum kan människor välja andra transportsätt än bil. Därför ska cykelplanen också fortsätta att förverkligas.

Utbyggnaden med nya bostäder mot Borlänge är bra, men måste planeras så att det inte blir för utspritt och utan närhet till kollektivtrafik och service. Stråken Varpan-Runn, Slaggstråket, Gruvan-Centrum och Å-rummet-Lugnet (A-D på bilden ovan) kan utvecklas mer för att förstärka vattenkontakt, utveckla världsarvet och knyta samman centrum med Gruvan och Lugnet. Längs D-stråket från nya Vasaparken, via Stadsparken till Myran/Lugnet kan en gång-/löpväg gå kombinerat med ett mountainbike- och ridstråk,
och givetvis ett skidspår på vintern (tänk att sätta på sig skidorna vid Rödbro och åka hela vägen upp till Lugnet!). Även skid-/elljusspåren i Norslund-Hälsingberg och på Lugnet bör knytas samman. I båda fallen är det bra för folkhälsan, men stärker också Lugnet då besökare där får tillgång till mer lättåkta spår- och ledsystem.

I innerstaden ska Falun hålla fast vid den historiska och vackra stadssiluetten med kyrkor och andra äldre torn. Däremot kan höghus byggas i lasarettets närhet, vid befintliga höghus i Norslund och vid Lugnet. Där stör de inte våra kulturmiljöer som är en stor resurs och en viktig del i den positiva bilden av Falun.

Förskolor och skolor är viktiga och ska ha god tillgång till utemiljöer och naturområden. Det ska vara tryggt att gå och cykla dit, och nära till busshållplatser. Nya skolor och förskolor ska ligga så att det är nära till flera bostadsområden. Förskolor/skolor som ligger ”på vägen” mellan bostäder och arbetsplatser ger barn, elever och föräldrar mindre transportbehov och en enklare vardag. Fler områden för arbetsplatser bör finnas i planen, inte bara traditionella ”industriområden”, Nya arbetsplatser kan ligga vid stationsområdet, Born (Vitriolverket mm) och vid västra Myran. Vi ser även att Lugnet kan förtätas med fler verksamheter och bostäder.

I princip all småskalig handel i Falu tätort ska ligga i centrum. Restauranger, caféer, nattliv, kultur och offentlig service kompletterar utbudet och gör centrum till en mötesplats en stor del av dygnet. På Dalregementet ska större butiker som inte ryms i centrum ligga. Stora bygghandlare vid Tisken kan lockas med bättre lägen för att bostäder ska kunna byggas där dessa ligger idag. I stadsdelarna ska livsmedelsaffären vara huvudverksamheten, gärna med apotek, matställe, kiosk, gym, frisör som komplement.
Målet bör vara en ännu grönare stad. Gruvgatan (se bild ovan) kan få träd och bli mer boulevardliknande och binda ihop centrum med Gruvan. Detta kan bli möjligt om en sydlig avlastande trafiklänk (Tiskenled) byggs.

Vår tes är att en ny länk från Regementsvägen över Tisken till Pilborondellen bidrar till både tillgänglighet och miljö. Den nya länken skapar närhet till viktiga målpunkter som centrum, lasarettet och Lugnet. Då den byggs med parallell gång-cykelförbindelse så får också dessa trafikanter genare väg till jobb och fritid. Den bidrar också till Faluns klimatmål genom kortare körsträckor och genom att en breddning till fyra körfält på E16 runt Falun kan undvikas (mindre mark för köryta). Den sydliga länkens fortsättning via
Regementsvägen kan också underlätta omställningen av Korsnäsvägen från genomfartsled till stadsgata. Det finns cirka 2.500 p-platser innanför och strax utanför den inre ringen. Antalet p-platser i centrum räcker, men de olika p-platserna behöver marknadsföras mer med förbättrad skyltning och information. Fler pendlarparkeringar vid den yttre ringen avlastar centrums parkeringar från anställdas
bilar.

Läs hela vårt yttrande: Samrådsyttrande FÖP Falun_S i Falun_20170428 

 

Nazism är nazism oavsett när och hur budskapet levereras – låt oss stå upp för mänskliga rättigheter!

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Nazism är nazism oavsett när och hur budskapet levereras – låt oss stå upp för mänskliga rättigheter!

untitled2untitled5untitled3bFör hundra år sedan var 1:a maj-firandet en viktig manifestation för att visa styrka i kampen för rimliga och rättvisa villkor för alla som arbetade.

 

 

Genom åren har solidaritetstemat bestått och även utökats med internationell solidaritet, kampen för jämställdhet och bättre jämlikhet på olika områden. Kampen för att få vara den man vill.

I år är 1:a maj i Falun särskilt angeläget, och angår inte längre bara den traditionella arbetarrörelsen eller de som aktivt sympatiserar med exempelvis Socialdemokraterna. I år har en nazistisk organisation sökt och fått tillstång att demonstrera längs våra gator och avsluta på Stora Torget. Det är inget demokratisk parti, utan en militant nazistisk organisation där majoriteten av organisationens aktivister är dömda för våldsbrott. SÄPO har klassat organisationen som den grupp som utgör det största hotet mot Sveriges inre säkerhet.

Många känner sig illa berörda av det här, med rätta. Men istället för att stilla tiga, sitta hemma och känna frustrationen öka så är det nu tid för oss alla att tillsammans ta ställning mot detta! Att delta i Socialdemokraternas 1:a maj-firande är en viktig markering för alla människors lika värde och mot intolerans, inskränkthet och våldsbejakande extremism.

Falun är känt som en plats där människor bryr sig om varandra, där olikheter och nya influenser över århundranden setts som en tillgång och något som berikar. Här har människor med olika nationaliteter satt namn våra gator, bemannat vårt arbetsliv och gjort att Falun växer och utvecklas. Pride har växt sig stort här och just nu nämns Falun i riksmedia därför att faluborna öppnat sina hem för många nyanlända. Låt oss fortsätta att visa att solidariteten är stark här, att frihet och tolerans är våra ledord genom att vi alla går ut på stan den 1 maj, tillsammans med de krafter som inte vill ha nazister på våra gator och torg!

Bilderna ovan är tagna på Västmanlands Läns Museum i Västerås.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 april

Posted by Jonny in Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26 april

parkgruppens ellastbilStora Tgt_Scannad modelltrastolpe_m lampaIdag hade MSN ett antal informationsärenden, men också några beslut. Information gavs bl a om arbetet med bevarande av områden med höga naturvärden samt hur detaljplanearbetet för utökning av lngarvets industriområde och genomförandet av cykelplanen går.

Utöver gång- och cykelvägsutbyggnader i nya områden (Lilla Källviken och Myran) så investeras ytterligare 6,5 miljoner i ny GC-infrastruktur under 2017, varav 2,2 miljoner är statliga bidrag. De projekt som genomförs i år är nybyggda sträckor längs Herrhagsvägen, Dejstolsvägen, i Å-rummet och från Nybrogatan upp genom Ingarvet. Utöver det förbättras GC-passager på ett antal ställen, bl a längs Ingarvsvägen, Manhemsvägen, Svärdsjögatan och Promenaden.

Enviken, Vika och Lumsheden har egna belysningsföreningar som kommunen finansierar driften av men där det råder oklara avtalsförhållanden och finns ett stort behov av upprustning och utbyte av kvicksilverbelysning till miljövänligare och energisnålare. Det rör sig om cirka 1.500 belysningspunkter av totalt 7.500 i Faluns landsbygd (knappt hälften av alla i hela kommunen). För att få en enhetlig, effektiv och likvärdig skötsel av väg- och gatubelysning i hela kommunen beslutade MSN att drift, underhåll och ägande av belysning i kommunen ska ligga på Falu kommun. Det känns bra att vi genom det här beslutet kommer att få en likvärdig skötsel av belysningen. Tidigare har vi även kommit fram till att kommunen ska ta ett ansvar för lekplatser i hela kommunen och bidraget till skötsel av vägarna i landsbygden har också höjts.

En skrivelse från (L) om att kommunen ska planera mer för solceller på byggnader är ett bra initiativ. Utifrån att en del arbete pågår och att vi i detaljplaner inte får ställa sådana kravs så är skrivelsens första yrkande besvarat då det redan ingår i planeringen att studera solförhållanden. Ett pågående arbete är att kommunen ska ta fram så kallade solkartor. Det andra yrkandet om att lägga in krav på solceller i detaljplaner avslås däremot då det inte är formellt möjligt eller tillåtet.

Under våren pågår ett arbete med att se över användningen av Stora Torget. Arbetet delrapporterades idag och inför MSN i maj ska ett förslag finnas klart vad som ska hända framåt. Just nu har projektgruppen flera delar man funderar över. Exempelvis möjligheterna till ytor för uteserveringar, scen, belysning, mobila trädäck, torghandelsplatsernas placering och om estraden kan ändras för att inte upplevas som en barriär mellan torget och Holmgatan.

Nämnden fortsätter att visa överskott i ekonomin. De resurser som finns ska användas till att förstärka bemanning/projektledning så att mer arbete kan utföras. MSN beslutade också att beläggningsunderhållet ska höjas med ytterligare 1 miljon under 2017.

Text till bilderna överst (fr vänster): 1) Kommunens egen parkgrupp har nu köpt in en eldriven minilastbil som enligt de anställda är tyst och smidig. 2) Genom att stora delar av Falun nu är 3D-scannat kan man använda sig av 3D-modeller där även fasaderna är inlagda på många byggnader. Bilden är från Stora Torget och används bl a för att visa skuggning. 3) Gatubelysningen i flera landsbygdsorter behöver moderniseras, vilket möjliggörs nu när MSN tar ett helhetsgrepp.

Glöm inte att det nu är sista veckan som det går att lämna sunpunkter på samrådsförslaget till ny fördjupad översiktsplan för Falun och området kring Varpan. Ta del av förslaget på www.falun.se/falunvaxer och lämna dina synpunkter till samhallsbyggnad@falun.se